29 oktober 2013

Het kabinet is voornemens de BTW-regeling te verlengen tot 1 januari 2015. Deze verlenging zal waarschijnlijk eind 2013 officieel gepubliceerd worden.

Het btw-tarief wordt verlaagd op arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen, ouder dan 2 jaar.
De btw op arbeid is per 1 maart 2013 verlaagd van 21% naar 6%. Het gaat hier om een tijdelijke maatregel, die loopt tot 1 maart 2014, en nu waarschijnlijk verlengd wordt tot 1 januari 2015.
De regeling is wat ruimer ten opzichte van de regeling voor 2010/2011. Nieuw is dat ook architecten, die de verbouwing van een woning begeleiden onder het lagere belastingtarief vallen. Aanleg van tuinen valt ook onder de nieuwe regeling, evenals de verbouw van kadegebonden woonboten.

Het moment waarop de dienst wordt afgerond, is bepalend voor toepassing van het verlaagde btw-tarief. Het werk dient afgerond te worden in de periode van 1 maart 2013 tot 1 januari 2015.